BKS

Share


Šta je FREIRAD?


FREIRAD je slobodni radio sa otvorenim pristupom. Pozivamo što više ljudi da samostalno iznesu u eter svoje vlastite teme i sadržaje. Ova ponuda se odnosi prvenstveno na pojedince i grupe koje etablirani mediji u velikoj mjeri ignorišu. Na taj način se oni mogu aktivno suprotstaviti socijalnom isključivanju.

Nudimo različite vidove formata i emisija, kulturnih pravaca, generacija ljudi i jezika i sebe vidimo kao platformu za informacije, muziku i eksperimente u eteru, na internetu i na kablovskoj televiziji.

FREIRAD je medij za ljude i mišljenja, kritički orijentiran i otvoren, društvenopolitički angažiran, informativan i raznolik.

FREIRAD daje na raspolaganje prostorije za urednike, produkciju i studio. Dajemo na raspolaganje opremu, nudimo obuku, dalju edukaciju i aktivnu podršku.

Više od 450 urednika brine se o raznovrsnosti programa i sadržaja na FREIRAD-u sa preko 100 emisija koje sami uređuju.


FREIRAD je opštekoristan, nekomercijalan i transparentan projekat, organiziran kao udruženje kojeg podržavaju svi urednici i drugi angažirani pojedinci.

FREIRAD je radio bez reklama, što omogućava da se pravi program koji je potpuno nezavisan od želja reklamne industrije i kvote gledanosti.

FREIRAD je član Asocijacije nezavisnih radija Austrije (VFRÖ). Mogućnost prijema putem mreže širom Austrije kao i međunarodne mreža FREIRAD-a obogaćuje ne samo medijsku scenu u Tirolu, nego omogućava svim radijskim urednicima i urednicama da njihove teme budu dostupne daleko izvan Tirola.

Historija

Piratska radio scena

U kasnim 1980-im je u Austriji nastala veoma aktivna piratska radio scena. U Innsbrucku je redovno emitovan „Radio radijator“. Nekadašnji monopol radija ORF je bio ključni podstrek za pirate i piratkinje. Njihova angažovanost se isplatila: U novembru 1993. godine je presudom Europskog suda za ljudska prava srušen taj monopol.

Udruženje Slobodni radio Innsbruck FREIRAD

Početkom 1990. godine je osnovano udruženje „Slobodni radio Innsbruck FREIRAD“. U narednim godinama članovi udruženja su se posvetili stvaranju legalnog slobodnog radija za pokrajinu Tirol i grad Innsbruck. Ovaj politički rad je 1999. godine rezultirao privremenom dozvolom za 14 “radijskih dana”. Onda je dvije godine kasnije udruženju Slobodni radio Innsbruck konačno dodijenjena radio licenca.

Dana 06. jula 2002. godine je slobodni radio Innsbruck FREIRAD otišao u eter. Od tada je važan protuteg i neizostavna dopuna javnim emiterima, te privatnim i komercijalnim medijima i s pravom se naziva emiterom koji pruža najveći broj različitih u mišljenju u Tirolu.

U ljeto 2013. godine FREIRAD je uspio da udvostruči vrijeme emitovanje za područje Innsbrucka, a u aprilu 2014. godine su puštene u rad dvije nove lokacije emitiranja u Inzingu-Stieglreithu na frekvenciji 106,2 MHz i u Wattensu-Volderbergu na frekvenciji 89,6 MHz. Područje koje pokriva FREIRAD je poraslo na područje između Telfsa i Schwaza i time se postiglo da je gotovo polovini tirolskog stanovništva omogućen prijem ovog radija.

Načela FREIRADa

FREIRAD je slobodni radio, odnosno nezavisna, opšte korisna i nekomercijalna radio stanica i za njega je obavezujuća povelja slobodnih radija Austrije.

Svi ljudi mogu praviti emisije na FREIRAD-u sve dok ne krše nikakav zakon ili načela. Pri tome imaju prednost oni ljudi i teme koji su medijski i socijalno marginalizirani.

FREIRAD se protivi diskriminaciji, odnosno, protivi se nejednakom tretmanu na osnovu spola ili seksualne orijentacije, porijekla, vjerskih ili političkih stavova, na temelju sposobnosti, jezika ili starosti.

FREIRAD ne radi na komercijalnoj osnovi, nema reklama i finansira se javnim sredstvima, članarinama i donacijama. Svi i svako može pročitati na web stranici, odakle novac dolazi i u šta je utrošen.

FREIRAD podržava društveni i kulturni razvoj u Innsbrucku i Tirolu iznošenjem događaja i tema iz svih dijelova Austrije i svijeta.

FREIRAD se zauzima za samoodređeno, solidarno i emancipovano društvo.

Edukacija

FREIRAD nudi raznolike seminare specifične za medije. Pored osnovnih seminara i edukacije o medijskim i autorskim pravima, te godišnje edukacije za redakciju radio novinarstva, FREIRAD nudi mnogo dodatnih radionica za sve koji su zainteresovani za rad na radiju i u medijima. To uključuje pored tehnika govora i novinarskog zanata i senzibilizaciju za pažljivo i kritičko korištenje medija uopšteno, kao i u vlastitoj produkciji. U realizaciji ovih ponuda usko surađujemo s obrazovnim institucijama i ljudima iz novinarske prakse.
Možeš se prijaviti direktno na našoj web-stranici
.

Program

Program FREIRAD emitira se 24 sata dnevno, 7 dana u sedmici, 366 dana u prestupnoj godini i najvećim dijelom se produkuje na principu otvorenog pristupa. Odlikuje se velikim brojem formata, kulturnih pravaca, generacija i jezika. Ova raznolikost stoji nasuprot mainstreamu u širokom području medijskog prostora i nastaje uz pomoć tebe, tvojih ideja i angažmana. Kod nas možeš ostvariti svoju ideju o radiju. Pronađi svoje mjesto emitovanja, publiku za svoje teme: politiku, obrazovanje, umjetnost, kulturu, socijalnu politiku, zabavu, generacije, žene, okoliš, zdravlje i još mnogo toga!

Pored toga FREIRAD proizvodi priloge iz svoje redakcije o važnim događajima ili u okviru kuturno-obrazovnog kanala KulturTon i razvija različite inovativne projekte. FREIRAD sebe vidi ključnim u formiranju mišljenja u kulturnim, socijalnim i društveno političkim kontekstima .

Pridružite se, napravite emisiju na FREIRAD-u

Imaš ideju za vlastitu radio emisiju? Želiš da teme koje nestaju ili muziku koja se ne može čuti, učiniti javno dostupnim? Imaš volju i želiš experimentisati?

Predznanje ti nije potrebno. Uslovi ne postoje. Na našim seminarima za početnike i početnice ćeš naučiti glavne tehničke i novinarske osnove i upoznati se sa autorskim pravima i pravima u medijima.

Zatim ćeš nam predstaviti koncept tvoje emisije. Ako tvoje ideje nisu sasvim sazrele, rado ćemo ti pružiti podršku u realizaciji. Daćemo ti studio, opremu za snimanje i obradu na raspolaganje, dogovorićemo fiksan termin za emisiju i već si u eteru!

FREIRAD
## Antenne:
105.9 MHz na širem području Innsbrucka
106,2 MHz od Völsa do Telfsa
89,6 MHz od Halla i.T. do Schwaza
## MP3-Livestream:
http://stream.freirad.at:8002/live.mp3
## Radioteka: http://cba.fro.at/station/freirad

Podaci za kontakt:
Freies Radio Innsbruck FREIRAD
Egger Lienz Straße 20 / Stöckelgebäude
6020 Innsbruck

Phon: ++43 512 560291-0
Mail: wir@freirad.at
www.freirad.at

ZVR 317243531

 

Die Kommentarfunktion ist geschlossen.